Yurii Krutyakov, Alexey Kudrinskiy, Pavel Zherebin, Alexey Yapryntsev, Marina Pobedinskaya, Sergey Elansky, Albert Denisov, Dmitry Mikhaylov, Georgii Lisichkin
Materials Research Express
2016
3
1-9